Hakkımızda

Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi (GAÜNDAM), T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen proje (DPT) bünyesinde kurulmuştur. GAÜNDAM, daha önce Prof. Dr. Sabri GÜNGÖR Araştırma Merkezi isimli, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’ne ait departmanların bulunduğu binanın restorasyonu ile Türkiye’deki diğer merkezleri gölgede bırakacak bir düzeye ulaşmıştır. GAÜNDAM’ın çalışma izni 30.09.2015 tarihinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek, 26.10.2015 tarihinde çalışma izni alınarak Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü araştırma merkezleri bünyesine dahil edilmiştir. Alınan izin ile GAÜNDAM; Kobay, Tavşan, Fare, Hamster ve Sıçan türleri için, üretim, kullanım ve tedarik iznine sahip olmuştur.

 

GAÜNDAM bünyesinde; Giriş kat;  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) ofis ve arşivi, seminer salonu, toplantı salonu, sorumlu veteriner hekim odası, yönetici odası ve sekretaryadan oluşmaktadır. 1. Katta; ameliyathaneler, basit girişim odaları, telemetrik kayıt odası, davranış odası,  pre-op ve post-op odaları, metabolizma laboratuarı ve genel laboratuarlardan, 2.Kat ise;   sıçan üretim odası, fare üretim odası, tavşan üretim odası, kobay üretim odası, bireysel havalandırılmalı sıçan ve fare kafesleri, izolatör sistem odası, otomatik su ve yıkama odası, transgenik ünitesi, yem ve altlık odasından oluşmaktadır. Ayrıca merkezde 1. ve 2. katlarda bay bayan soyunma odaları ve duş kabinleri bulunmaktadır.

 

Misyon: Merkezimizde gerçekleştirilen deneysel araştırmalar için temel laboratuar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanmasını ve uygulamaların etik kurallar çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak.

 
Vizyon: Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek deneysel araştırmalar için gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak, araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi için gerekli ortamları oluşturmak, deney hayvanları ile ilgili araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.